Górki 125, 34-116 Spytkowice
+(48) 504 298 436
Rezerwacja

Marka Lokalna Doliny Karpia

Usługa noclegowa „Ranczo w Dolinie Karpia – komfortowy, ciepły dom w zgodzie z naturą” wyróżniona jest znakiem MARKI LOKALNEJ Doliny Karpia, przyznawanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia produktom i usługom gwarantującym wysoką jakość, związek z regionem Doliny Karpia oraz przyjazność dla klienta i środowiska.

Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy ze społecznością lokalną, partnerami samorządowymi i sympatykami przez wiele lat budowało markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na zrównoważonym rozwoju przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Zwieńczeniem prac nad marką lokalną jest znak słowno-graficzny w postaci witrażowego, energetycznego i przykuwającego uwagę karpia, którego mnogość kolorów nawiązuje do magii łuski karpia i czasów królewskich, kiedy to

Dnia 8 października 2018 roku Kapituła przyznawania znaku Marki Lokalnej w składzie: Olga Gałek, Ewa Wachowicz, Ewa Cieślik, Renata Wróbel, Gabriela Prokocka-Kazek
zdecydowała o przyznaniu Ranczu w Dolinie Karpia uprawnień do używania i posługiwania się znakiem MARKA LOKALNA Doliny Karpia, potwierdzając wysoką jakość  usług.

Już dziś zachęcamy wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje do włączenia się w system wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług związanych z Doliną Karpia, a mieszkańców i turystów do zakupu produktów oraz korzystania z usług objętych znakiem marki lokalnej Dolina Karpia.

Wybierając produkty i usługi rekomendowane znakiem marki lokalnej Dolina Karpia, wspierasz lokalnych przedsiębiorców oraz przyczyniasz się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

Odwiedzając Dolinę Karpia, koniecznie szukaj produktów i usług wyróżnionych tym znakiem!

 

Scroll to top