Górki 125, 34-116 Spytkowice
+(48) 504 298 436
Rezerwacja

Regulamin Rancza

Regulamin „Rancza w Dolinie Karpia”

 1. Pokoje w „Ranczo w Dolinie Karpia” wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00, a kończy o 11.00 następnego dnia.
 3. Ranczo nie odpowiada za pozostawione w pokojach pieniądze, kosztowności albo inne wartościowe rzeczy.
 4. Osoby nie będące gośćmi Rancza nie mogą przebywać w pokojach. Na terenie Rancza tylko od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 5. Na Ranczo należy zachować ciszę od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 6. Na terenie „Rancza w Dolinie Karpia” obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.
 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 8. Gość Rancza ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących elementami wyposażenia, zniszczenia urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione prze wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa. W Przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ranczo przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.

Regulations of „Ranch at the Carp Valley”

 1. Rooms at the Ranch are rented for the day.
 2. Check-in starts at 3.00 pm and ends at 11.00 am on the following day.
 3. Ranch is not responsible for money, jewelry and other valuable items left in the room.
 4. Non-residential persons cannot stay in rooms, they are only allowed to stay at the Ranch between 7.00 am to 10.00 pm.
 5. Night hours begin at 10.00 pm and ends at 7.00 pm on the following day.
 6. Ranch is non-smoking area, smoking is only possible in a designated area.
 7. For reasons of fire safety, the use in the room any heating devices powered by electricity, which are not a Ranch property are forbidden.
 8. A Ranch Guest shall bear financial liability for any damage or destruction the Ranch’s equipment and technical devices, which has been caused by Guest or by person visiting him or her.
 9. Personal belongings left in a room by departing Guest, will be sent to the address indicated by the Guest. If such instruction was not given, the Ranch will store such belongings for period of 3 months.

Scroll to top